Podlahová nivelizačná hmota 3 – 15 mm (Boden- Ausgleichmasse 3 – 15  mm) je suchá maltová zmes na cementovej báze, pripravená na ručné a  strojové spracovanie. Určená pre vnútorné priestory (vonku len na  miestach chránených pred dažďom) na vyrovnávanie a niveláciu cementových  a anhydritových poterov, starých podláh …
Vlastnosti:

  • samonivelizačná
  • rýchlo vytvrdzujúca
  • rýchlo zaťažiteľná
  • hrúbka vrstvy 3 – 15 mm
  • zrnitosť: max. 0,6 mm
  • pochôdznosť: po cca 5 hodinách
  • zaťažiteľnosť:  po cca 3 dňoch
  • doba spracovania: 30 min.
  • spotreba: cca 1,55 kg/m2 pri 1 mm hrúbke
  • balenie: 25 kg vrece
HORE