(Baumit MPA 35)

Jednovrstvová vápenno-cementová strojová omietka pre vonkajšie použitie.

Ďalšie informácie:
Balenie 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
Silo

TOP